Om företaget

Widigruppen AB grundades av Stig Widlund på 1970-talet som ett datakonsultföretag och stig var VD för företaget fram till sin pension. Företaget startade upp igen 2011 och idag är David Widlund, barnbarn till Stig, VD för företaget. Företaget är idag ett brandkonsultföretag med inriktning på brandutredning.

David Widlund är utbildad elektriker på Ålands Yrkesskola, utbildad brandingenjör på Lunds Tekniska Högskola samt utbildad brandutredare av Statens Kriminaltekniska Laboratorium. David arbetade inom räddningstjänsten från 2004 till 2010 och då bl.a. som befäl i utryckning och som brandutredare.