Om företaget

Widigruppen AB grundades 2011 och är specialiserade på tvister/rättsprocesser efter bränder.

David Widlund som är VD på företaget är utbildad:

  • Elektriker på Ålands Yrkesskola
  • Brandingenjör av Lunds Tekniska Högskola
  • Befäl inom räddningstjänsten av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 1 årig befälsutbildning som benämns Räddningstjänst utbildning fr brandingenjörer.
  • Brandutredare av Nationellt forensiskt centrum (NFC). I utbildning ingick utbildning i att skriva sakkunnigutlåtande brand (spridningsutlåtande)

David arbetade inom räddningstjänsten från 2004 till 2010 och då bl.a. som befäl i utryckning, som brandutredare och med att skriva sakkunnigutlåtanden (spridningsutlåtanden) efter bränder. David har också varit med i MSB:s brandutredarprogram och har skrivit flera böcker inom brand.