Expert i media

David Widlund medverkar regelbundet i media som expert vid bränder. Här exempel på tillfällen där han medverkat.

David intervjuades av tidningen Brandsäkert om Gryningspyromanen och sannolikhetsberäkningar

David Widlund har intervjuats av tidningen Brandsäkert om Gryningspyromanen och även om den metod han har utvecklat med Lunds Universitet. Metoden bygger på att använda sannolikhets beräkningar vid brottsmål. Test beräkningar gjorts på bränderna i Västra Vemmenhög 2004 där Gryningspyromanen friades i hovrätten. Kanske hade dessa beräkningar medfört att han fällts inte bara i tingsrätten utan även i hovrätten. Läs mer i artikeln.

David intervjuades av Borätt Forum om vad som är vanliga orsaker till elbränder i bostäder

Brandingenjören, elektrikern och brandutredaren David intervjuades i Borätt Forum om vad som är vanliga orsaker till elbränder i bostädet och vad som inte är det. David lyfter bla. fram att torrkokning är den orsak som orsaker flest utryckningar för brandkåren och att dessa i en del fall även leder till bränder. Vidare att elcentralen orsaker mkt bränder och att kaffebryggare orsakar väldigt få bränder i jämförelse. Ett tips som David har är att inte bara tänka på att släcka levande ljus när man lämnar rummet/bostaden utan att även se till att aldrig ha levande ljus eller brännbar mossa eller något annat brännbart runt ljusen. Istället tipsar David om att ex. ha vita stenar runt ljusen. Det har blivit ett fel i den trycka tidningen där det står att kaffebryggare och mobilladdare inte kan orsaka bränder. De kan orsaka bränder men ligger väldigt lågt i statistiken och orsakar i jämförelse med andra elektriska produkter mkt få bränder per år. Läs mer i artikeln.

elbrand expert brandingenjör brandutredare bostad brand bränder bostadsbrand elektriker kaffebryggare

David intervjuades av Borätt Forum om brandorsaken vid branden i New York och hur farliga elelement är

Ett portabelt el-element misstänks ligga bakom branden i New York där minst 19 personer omkom. David Widlund har intervjuats av Borätt Forum om hur farliga el-element är. El-element ska i regel inte överskrida 45 grader och det är vid den temperatur som det blir så pass varmt att det ger brännskador. Läs mer i artikeln.

David intervjuades i Allers brott

David Widlund intervjuades i Allers brott om hur man gör en brandutredning och en metod som han har haft som idé att utveckla sedan 2012 för att använda som komplement till övrig bevisning vid framförallt mordbränder. Metoden kan dock även användas vid andra brott. Metoden bygger på att det görs sannolikhetsberäkningar och beräkningarna har utvecklats i samarbete med en professor och forskare i statistik på Lunds Universitet. Beräkningar har gjorts för bränderna i Västra Vemmenhög 2004 och med stöd av dem har det tagits fram sannolikheten för att Gryningspyromanen ligger bakom bränderna.

Deltog i TV4 Nyhetsmorgon med anledning av att Gryningspyromanen släpptes

David Widlund deltog idag måndagen den 12 april i TV 4 Nyhetsmorgon med anledning av att Gryningspyromanen släpptes ur fängelse. Risken för återfall i brott är tyvärr hög och det samma gäller för risken för nya bränder. Se inslaget här som börjar ca 1 h och 8 min in i programmet.

Intervju om hur glappkontakter kan minskas genom AFDD

David Widlund har intervjuades av tillverkaren Hager om produkten AFDD som de nu börjat släppa på Svenska marknaden. Glappkontakter är den vanligaste orsaken till elbränder och tidigare har det inte funnits någon produkt för att förhindra dessa utöver ställverk, reservkraft och liknande. AFDD kan användas i ex. vanliga bostäder och kontor och i just bostäder orsakar el cirka 25 procent av bränderna. Det blir intressant att se om antalet elbränder minskar framöver med hjälp av AFDD. Läs intervjun här.

Intervju i P4 med anledning av de många skolbränderna i Lund.

Författaren David Widlund intervjuades om de många skolbränderna i Lund den 13 aug 2020 i P4 Malmöhus. David uttalades sig om vad det är för personer som tänder eld på skolor, vad det är som lockar med eld och om det alltid är pyromanen som tänder eld på skolor. Brand i skolor är vanligt i Sverige och Sverige har mycket mer skolbränder än i andra länder. Lyssna på en kortare version av intervjun här.

brandutredning brandutredare spridningsutlåtande sakkunnigutlåtande föreläsning elbrand mordbrännare brandexpert media brand bränder lund skolbrand skolbränder p4 radio

Intervju av tidningen Elektrikern om elbränder.

Författaren & brandutredaren David Widlund intervjuades våren 2020 av tidningen elektrikern om elbränder. David berättar om vilka produkter som är myter att de orsakar bränder och vilka som egentligen är vanliga brandorsaker. David berättar också om hur du kan skydda dig mot vanliga elbränder. Läs artikeln här.

brandutredning brandutredare spridningsutlåtande sakkunnigutlåtande föreläsning elbrand mordbrännare brandexpert media brand bränder tidningen elektrikern myter

Intervju i tidningen elinstallatören om mordbränder

Författaren David Widlund intervjuades hösten 2019 av tidningen elinstallatören om mordbränder där uppklarningsprocenten är så låg som 3-6 procent. David anser att polisen behöver ha högre kompetens inom bränder och inom el. David anser att det gärna ska vara en brandingenjör eller ett erfaret brandbefäl tillsammans med en elektriker eller elingenjör som är med och utreder bränder.

Elsäkerhetskonsulten Johan Rungberg håller med om brist på elkompetens och anser att i brandutredarutbildningen är det fel fokus på vad som lärs ut om el vid brandutredning.

Läs hela artikeln här.

brandutredning brandutredare spridningsutlåtande sakkunnigutlåtande föreläsning elbrand mordbrännare brandexpert media brand bränder elinstallatören elektriker

Filmad intervju med tidningen Elinstallatören

Tidningen Elinstallatören gör en filmad intervju med David Widlund hösten 2019 om elbränder och med fokus på glappkontakter som är den vanligaste orsaken till elbränder i Sverige. Intervjun gjordes på elmässan i Kista 2019

Elinstallatören är den ledande branschtidningen i Sverige inom elteknikområdet.

David Widlund är utbildad elektriker, brandingenjör och brandutredare och har jobbat som brandutredare sen 2006.. David Widlund är författare till boken “Elektricitet och bränder med inriktning på brandutredning” som gavs ut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Nationellt forensiskt centrum (NFC) och Elektriska Nämnden (EN) 2009. David Widlund är också en av författarna till boken “Gryningspyromanen- från mobbad tonåring till Sveriges Värsta mordbrännare” som kom ut 2012 och “Gryningspyromanen – en berättelse om hämnd” som kom ut 2016 och i pocket 2019.

Se hela intervjun här.

brandutredning brandutredare spridningsutlåtande sakkunnigutlåtande föreläsning elbrand mordbrännare brandexpert media brand bränder mässa kista elinstallatören elmässa

Intervju i Gomorron Sverige i SVT om skogsbränderna i Småland

På morgonen den 1 augusti 2019 var David Widlund med i SVT:s Gomorron Sverige för att prata om de många skogsbränderna i Östra Småland. David pratade om profiler för mordbrännare, vem som anlägger skogsbränder och vad polis/brandkår ska tänka på. Se inslaget här där David var med ca 08:21

brandutredning brandutredare spridningsutlåtande sakkunnigutlåtande föreläsning elbrand mordbrännare brandexpert media brand bränder morgonstudion svt anlagda bränder småland
brandutredning brandutredare spridningsutlåtande sakkunnigutlåtande föreläsning elbrand mordbrännare brandexpert media brand bränder anlagda bränder småland gärningsmannaprofiler skogsbrand

Intervju av SVD om de många bränderna i Östra Småland

David intervjuades den 30 juli 2019 av SVD om de många anlagda bränderna i Östra Smålands som misstänkts vara anlagda. Det har inträffat strax under 50 bränder mellan Högsbo och Mönsterås i Östra småland. Läs artikeln här.

brandutredning brandutredare spridningsutlåtande sakkunnigutlåtande föreläsning elbrand mordbrännare brandexpert media brand bränder profil pyroman mordbrännare anlagd

Intervju av tidningen Barometern om bränderna i Småland

David intervjuas av tidningen Barometern om bränderna i Emmaboda

brandutredning brandutredare spridningsutlåtande sakkunnigutlåtande föreläsning elbrand mordbrännare brandexpert media brand bränder profil pyroman mordbrännare anlagd barometern
brandutredning brandutredare spridningsutlåtande sakkunnigutlåtande föreläsning elbrand mordbrännare brandexpert media brand bränder profil pyroman mordbrännare anlagd

David intervjuas i GP om vilka personer som orsakar bränder

Med anledning av att en kvinna greps i samband med skogsbränderna i Sala intervjuades David den 6 juni 2018 om vilka personligheter som orsakar bränder och även på frågan om kvinnan kan vara pyromanen. Läs mer här.

brandutredning brandutredare spridningsutlåtande sakkunnigutlåtande föreläsning elbrand mordbrännare brandexpert media brand bränder profil pyroman mordbrännare anlagd gp

Intervju av TV 4 Nyhetsmorgon

Idag intervjuades David av Hasse Aro i TV 4 Nyhetsmorgon om Gryningspyromanen och den nya branden han misstänks för. Se inslaget här:

brandutredning brandutredare spridningsutlåtande sakkunnigutlåtande föreläsning elbrand mordbrännare brandexpert media brand bränder profil pyroman mordbrännare anlagd tv4 nyhetsmorgon

Interju av SVT om den nya branden som Gryningspyromanen misstänkts för

David intervjuades av SVT om Gryningspyromanen med anledning av den brand som Gryningspyromanen häktades för fredagen den 19 januari.

brandutredning brandutredare spridningsutlåtande sakkunnigutlåtande föreläsning elbrand mordbrännare brandexpert media brand bränder profil pyroman mordbrännare anlagd svt morgonstudion

Medverkan i Aftonbladets Brottscentralen

David Widlund intervjuas om Gryningspyromanen och alternativa metoder för att åtala mordbrännare i Brottscentralen som sänds av Aftonbladet. Inslaget börjar 23:30 in i klippet och sändes den 1 november 2016. Se inslaget här.

brandutredning brandutredare spridningsutlåtande sakkunnigutlåtande föreläsning elbrand mordbrännare brandexpert media brand bränder profil pyroman mordbrännare anlagd brottscentralen gryningspyromanen aftonbladet

Intevju i Veckans Brott om Gryningspyromanen

Den 15 januari 2013 utgjorde berättelsen om Gryningspyromanen huvudnumret i SVT:s storsatsning Veckans Brott. Redaktionen hade med hjälp av David Widlunds tidigare bok om Gryningspyromanen, som han skrev tillsammans med Jörgen Pettersson, gjort ett tjugoen minuter långt inslag och intervjuat en mängd personer som framträder även i boken. Bland de intervjuade fanns också David Widlund. Här kan du själv titta på programmet!

brandutredning brandutredare spridningsutlåtande sakkunnigutlåtande föreläsning elbrand mordbrännare brandexpert media brand bränder profil pyroman mordbrännare anlagd svt veckans brott gryningspyromanen

Intervju i Aftonbladet morgon i samband med att Gryningspyromanen släpptes på fri fot

David Widlund intervjuades i Aftonbladet morgon i samband med att Gryningspyromanen släpptes på fri fot den 26 april 2016. Se hela inslaget här.

brandutredning brandutredare spridningsutlåtande sakkunnigutlåtande föreläsning elbrand mordbrännare brandexpert media brand bränder profil pyroman mordbrännare anlagd aftonbladet gryningspyromanen morgon tv