Expert i media

David Widlund medverkar regelbundet i media som expert vid bränder. Här exempel på tillfällen där han medverkat.

Deltog i TV4 Nyhetsmorgon med anledning av att Gryningspyromanen släpptes

David Widlund deltog idag måndagen den 12 april i TV 4 Nyhetsmorgon med anledning av att Gryningspyromanen släpptes ur fängelse. Risken för återfall i brott är tyvärr hög och det samma gäller för risken för nya bränder. Se inslaget här som börjar ca 1 h och 8 min in i programmet.

Intervju om hur glappkontakter kan minskas genom AFDD

David Widlund har intervjuades av tillverkaren Hager om produkten AFDD som de nu börjat släppa på Svenska marknaden. Glappkontakter är den vanligaste orsaken till elbränder och tidigare har det inte funnits någon produkt för att förhindra dessa utöver ställverk, reservkraft och liknande. AFDD kan användas i ex. vanliga bostäder och kontor och i just bostäder orsakar el cirka 25 procent av bränderna. Det blir intressant att se om antalet elbränder minskar framöver med hjälp av AFDD. Läs intervjun här.

Intervju i P4 med anledning av de många skolbränderna i Lund.

Författaren David Widlund intervjuades om de många skolbränderna i Lund den 13 aug 2020 i P4 Malmöhus. David uttalades sig om vad det är för personer som tänder eld på skolor, vad det är som lockar med eld och om det alltid är pyromanen som tänder eld på skolor. Brand i skolor är vanligt i Sverige och Sverige har mycket mer skolbränder än i andra länder. Lyssna på en kortare version av intervjun här.

Intervju av tidningen Elektrikern om elbränder.

Författaren & brandutredaren David Widlund intervjuades våren 2020 av tidningen elektrikern om elbränder. David berättar om vilka produkter som är myter att de orsakar bränder och vilka som egentligen är vanliga brandorsaker. David berättar också om hur du kan skydda dig mot vanliga elbränder. Läs artikeln här.

Intervju i tidningen elinstallatören om mordbränder

Författaren David Widlund intervjuades hösten 2019 av tidningen elinstallatören om mordbränder där uppklarningsprocenten är så låg som 3-6 procent. David anser att polisen behöver ha högre kompetens inom bränder och inom el. David anser att det gärna ska vara en brandingenjör eller ett erfaret brandbefäl tillsammans med en elektriker eller elingenjör som är med och utreder bränder.

Elsäkerhetskonsulten Johan Rungberg håller med om brist på elkompetens och anser att i brandutredarutbildningen är det fel fokus på vad som lärs ut om el vid brandutredning.

Läs hela artikeln här.

Filmad intervju med tidningen Elinstallatören

Tidningen Elinstallatören gör en filmad intervju med David Widlund hösten 2019 om elbränder och med fokus på glappkontakter som är den vanligaste orsaken till elbränder i Sverige. Intervjun gjordes på elmässan i Kista 2019

Elinstallatören är den ledande branschtidningen i Sverige inom elteknikområdet.

David Widlund är utbildad elektriker, brandingenjör och brandutredare och har jobbat som brandutredare sen 2006.. David Widlund är författare till boken “Elektricitet och bränder med inriktning på brandutredning” som gavs ut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Nationellt forensiskt centrum (NFC) och Elektriska Nämnden (EN) 2009. David Widlund är också en av författarna till boken “Gryningspyromanen- från mobbad tonåring till Sveriges Värsta mordbrännare” som kom ut 2012 och “Gryningspyromanen – en berättelse om hämnd” som kom ut 2016 och i pocket 2019.

Se hela intervjun här.

Intervju i Gomorron Sverige i SVT om skogsbränderna i Småland

På morgonen den 1 augusti 2019 var David Widlund med i SVT:s Gomorron Sverige för att prata om de många skogsbränderna i Östra Småland. David pratade om profiler för mordbrännare, vem som anlägger skogsbränder och vad polis/brandkår ska tänka på. Se inslaget här där David var med ca 08:21

Intervju av SVD om de många bränderna i Östra Småland

David intervjuades den 30 juli 2019 av SVD om de många anlagda bränderna i Östra Smålands som misstänkts vara anlagda. Det har inträffat strax under 50 bränder mellan Högsbo och Mönsterås i Östra småland. Läs artikeln här.

Intervju av tidningen Barometern om bränderna i Småland

David intervjuas av tidningen Barometern om bränderna i Emmaboda

David intervjuas i GP om vilka personer som orsakar bränder

Med anledning av att en kvinna greps i samband med skogsbränderna i Sala intervjuades David den 6 juni 2018 om vilka personligheter som orsakar bränder och även på frågan om kvinnan kan vara pyromanen. Läs mer här.

Intervju av TV 4 Nyhetsmorgon

Idag intervjuades David av Hasse Aro i TV 4 Nyhetsmorgon om Gryningspyromanen och den nya branden han misstänks för. Se inslaget här:

Interju av SVT om den nya branden som Gryningspyromanen misstänkts för

David intervjuades av SVT om Gryningspyromanen med anledning av den brand som Gryningspyromanen häktades för fredagen den 19 januari.

Medverkan i Aftonbladets Brottscentralen

David Widlund intervjuas om Gryningspyromanen och alternativa metoder för att åtala mordbrännare i Brottscentralen som sänds av Aftonbladet. Inslaget börjar 23:30 in i klippet och sändes den 1 november 2016. Se inslaget här.

Intevju i Veckans Brott om Gryningspyromanen

Den 15 januari 2013 utgjorde berättelsen om Gryningspyromanen huvudnumret i SVT:s storsatsning Veckans Brott. Redaktionen hade med hjälp av David Widlunds tidigare bok om Gryningspyromanen, som han skrev tillsammans med Jörgen Pettersson, gjort ett tjugoen minuter långt inslag och intervjuat en mängd personer som framträder även i boken. Bland de intervjuade fanns också David Widlund. Här kan du själv titta på programmet!

Intervju i Aftonbladet morgon i samband med att Gryningspyromanen släpptes på fri fot

David Widlund intervjuades i Aftonbladet morgon i samband med att Gryningspyromanen släpptes på fri fot den 26 april 2016. Se hela inslaget här.