Litteratur

Böcker

Elektricitet och bränder — med inriktning på brandutredning.

En fackbok för alla som arbetar med elektricitet och/eller bränder. Boken gavs ut av tre Svenska myndigheter 2009: Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, Brandskyddsföreningen — Elektriska Nämnden och Statens Kriminaltekniska Laboratorium. Författare till boken är David Widlund.
 
 Boken kan köpas på MSB:s hemsida.
 

Gryningspyromanen — en berättelse om hämnd.

En sann historia utgiven 2016 av HOI förlag och författare är David Widlund och journalisten Monica Walldén. Boken beskriver Gryningspyromanens uppväxt, de bränder han varit misstänkt för och en granskning av rättsväsendet. Det här är historien om en man som gäckade polisen i tjugo år. En sann berättelse om svek, hämnd och ett stort misslyckande av samhället.
 
 

Gryningspyromanen — från mobbad tonåring till Sveriges värsta mordbrännare.

En dokumentär utgiven 2012 av HOI förlag. Författare är David Widlund och Jörgen Pettersson. Dokumentären beskriver Gryningspyromanens uppväxt, de bränder som Gryningspyromanen och en granskning av rättsväsendets arbete med bränderna och Gryningspyromanen. Boken bygger på flera hundra timmars research där författarna har granskat domstolshandlingar, intervjuat familjemedlemmar, gamla vänner, grannar, drabbade, poliser, åklagare, räddningstjänsten etc.
 
 

Artiklar

Bygg och teknik nr 6 2009 och Bilagan nr 3 2010:
”Byggnadstekniska erfarenheter från bränder — takfötter och vindar”