Välkommen till Widigruppen!

Vi erbjuder tjänster inom brandutredning, sakkunnigutlåtanden samt föreläsningar. Vi är specialiserade på tvister/rättsprocesser vid bränder.

Efter en brand finns det ofta ett intresse av varför det börjat brinna, om det kan förebyggas samt om någon kan hållas som ansvarig för branden samt vad som kunde ha hänt om branden inte släckts. Vi utför brandutredning och olycksutredning efter bränder  samt upprättar sakkunnigutlåtanden och har lång erfarenhet av detta. Vi ett stort kontaktnät för detta runt om i Sverige och i övriga världen. Vi är specialister på el i samband med bränder och denna kunskap kan användas för att fastställa eller utesluta elektricitet som brandorsak samt fastställa var branden börjat. Vi har dessutom ett väletablerat kontaktnät inom polis och räddningstjänst/brandkår.

Vi håller föredrag om elbränder och om Gryningspyromanen.