Välkommen till Widigruppen!

Vi erbjuder tjänster inom brand- och olycksutredning samt utbildningar och föreläsningar inom samma område.

Efter en brand finns det ofta ett intresse av varför det börjat brinna, om det kan förebyggas samt om någon kan hållas som ansvarig för branden. Vi utför brandutredning och olycksutredning efter bränder och har lång erfarenhet av detta. Vi ett stort kontaktnät för detta runt om i Sverige och i övriga världen. Vi är specialister på el i samband med bränder och denna kunskap kan användas för att fastställa eller utesluta elektricitet som brandorsak samt fastställa var branden börjat. Vi har dessutom ett väletablerat kontaktnät inom polis och räddningstjänst/brandkår.

Vi håller föredrag om elsäkerhet, elbränder och om Gryningspyromanen.