Brandutredning

Bakgrund

För att kunna utveckla arbetet mot att förhindra bränder och minska skadorna vid en inträffad brand är det av stor vikt av att lära av det som inträffat. Inom Widigruppen har vi en stor kunskap av att arbeta med att utreda och lära från inträffande bränder. Utredningar från vår personal har gjorts åt bland annat räddningstjänster, kommuner, försäkringsbolag, privata företag och statliga myndigheter. Vi har dessutom ett väletablerat kontaktnät med kriminaltekniker och utredare inom polisen.

Inom brandutredning erbjuder vi följande tjänster som antingen kan göras var för sig eller som en helhet:

  • Utredning av brandorsak
  • Utredning av brandens förlopp
  • Utredning av insatsens genomförande

Brandorsak

Efter en brand finns det ofta ett intresse av varför det börjat brinna, om det kan förebyggas samt om någon kan hållas som ansvarig för branden. Vi utför brandutredningar efter bränder och har lång erfarenhet av detta. Vi ett stort kontaktnät för detta runt om i Sverige och i övriga världen. Vi är specialister på el i samband med bränder och denna kunskap kan användas för att fastställa eller utesluta elektricitet som brandorsak samt fastställa var branden börjat.

Brandens förlopp

Vi har erfarenhet av att utreda en brands förlopp vid bränder för att på sätt utvärdera hur det byggnadstekniska brandskyddet fungerat under branden.

Insatsens genomförande

Efter en brand kan det finnas behov av att genomföra en undersökning av hur insatsen genomförts. Vi har stor erfarenhet av utredningar och räddningsinsatser och utför denna typ av utredningar.